fbpx

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: ALFA BIO s.r.o.

Názov zákazky: Inteligentné inovácie v spoločnosti ALFA BIO s.r.o.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady:

Návrh na predkladanie ponúk

Návrh kúpnej zmluvy

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Príloha 4

Príloha 5

Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu – SMART