fbpx

Jakość naszych produktów – certyfikaty ISO

| Napisany przez | Kategorie: O firmie

Na pewno się Państwo będzie zgadzać na tym, że jakość i cena są ze strony klienta najbardziej ważne kryteria przy wyborze produktu.

Spółce Alfa Bio zależy na tym, aby nasi klienci mieli nie tylko zdrowe wyżywienie, ale żeby u naszych produktów była gwarantowana jakość i bezpieczeństwo produktów.

Zapewnienie jakości standardowej jest realizowane dzięki systemu zarządzania jakością. Sposób tego zarządzania jest w rękach każdej spółki, lecz spółki renomowane implementują go zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami.

Z tego powodu spółka Alfa Bio kładzie nacisk na zarządzanie jakością i bezpieczeństwa i implementuje te zasady zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami. Przestrzeganie poszczególnych wymogów jest sprawdzane poprzez autoryzowane jednostki certyfikacyjne, które podczas audytu certyfikującego sprawdzają poziom przestrzegania wymogów. W przypadku, że audyt certyfikacyjny potwierdzi przestrzeganie wymogów należnego standardu, jednostka certyfikująca poda zlecenie do wydania certyfikatu dla spółki. Ale wydaniem certyfikatu nic się nie kończy. Poziom przestrzegania wymogów jest sprawdzany regularnie, minimalnie raz rocznie.

Certyfikat jest dokumentem, który potwierdza, że organizacja spełniła wszystkie odpowiednie wymogi właściwego standardu międzynarodowego. Dokument jest dla klienta gwarancją, że produkty, które do niego dotarły, spełniają wszystkie parametry podane w specyfikacji produktu zaakceptowanej klientem.

Jakość naszych produktów jest zatwierdzona poprzez certyfikaty międzynarodowe

Spółka Alfa Bio s.r.o. (sp. z o.o.) posiada certyfikaty ISO 22000 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności i certyfikat IFS Food – system zarządzania bezpieczeństwa i jakości procesów i produktów producentów żywności i ISO 9000. Jednostką certyfikującą jest renomowana międzynarodowa jednostka certyfikująca SGS (Société Générale de Surveillance) z siedzibą w Genewie w Szwajcarii.

  • ISO 9000 (International Organisation for Standardisation) – jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych standardów zarządzania jakością. Dzięki jego ogólności można go zastosować w przypadku wszystkich rodzajów procesów produkcyjnych.
  • ISO 22000 a IFS Food (International Featured Standards) – ze względu na charakter specyficzny produkcji żywności i określonych wymogów, zostały utworzone kolejne standardy międzynarodowe, które biorą pod uwagę właśnie tą specyfikację. Oprócz samej jakości produktów biorą pod uwagę również najważniejszą cechę żywności, którą jest bez wątpienia bezpieczeństwo zdrowotne tej żywności.

Cheerful young family cooking together jakość IFS Food  jakość IFS Food