fbpx

Kvalita našich produktů – certifikáty ISO

| Publikováno uživatelem | Kategorie: O nás

Určitě budete souhlasit s tím, že kvalita a cena jsou z hlediska zákazníka nejdůležitější kritéria při výběru produktu.
Společnosti Alfa Bio záleží na tom, aby se naši zákazníci nejen zdravě stravovali, ale aby u našich produktů byla vždy zajištěna kvalita a bezpečnost produktů.

Zajištění standardní kvality se uskutečňuje systémem managementu kvality. Způsob tohoto managementu je v rukou každé společnosti, avšak renomované firmy jej realizují podle mezinárodně uznávaných standardů.

Proto společnost Alfa Bio klade velký důraz na management kvality a bezpečnosti a implementuje tyto zásady podle mezinárodně uznávaných standardů. Splnění požadavků jednotlivých standardů je prověřováno autorizovanými certifikačními organizacemi, které během certifikačního auditu verifikují úroveň splnění požadavků. V případě, že certifikační audit potvrdí splnění požadavků příslušného standardu, certifikační orgán vydá společnosti certifikát. Vydáním certifikátu to však nekončí. Úroveň plnění požadavků je prověřována pravidelně, minimálně jednou ročně.

Certifikát je tedy dokument, který potvrzuje, že organizace splnila všechny relevantní požadavky příslušného mezinárodního standardu. Tento dokument je pro zákazníka garancí, že produkty, které se k němu dostanou splňují všechny parametry deklarované ve specifikaci produktu, která byla odsouhlasena zákazníkem.

Kvalita našich produktů je potvrzena mezinárodními certifikáty

Společnost Alfa Bio s.r.o. vlastní certifikáty ISO 22000 – systém managementu bezpečnosti potravin a certifikát IFS Food – systém managementu bezpečnosti a kvality procesů a produktů výrobců potravin a ISO 9000. Certifikačním orgánem je renomovaná mezinárodní společnost SGS (Société Générale de Surveillance) se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku.

  • ISO 9000 (International Organisation for Standardisation) – je jedním z nejrozšířenějších standardů managementu kvality. Díky jeho obecně je ho možné aplikovat na všechny typy výrobních činností.
  • ISO 22000 a IFS Food (International Featured Standards) – vzhledem ke specifické povaze výroby potravin a požadavků na ně kladených, byly vytvořeny další mezinárodní standardy, které právě tuto specificitu zohledňují. Kromě samotné kvality produktů zohledňují i nejdůležitější atribut potravin, kterým je bezesporu jejich zdravotní bezpečnost.