Vstupný náhľad

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Obstarávateľ: ALFA BIO s.r.o.; Názov zákazky: Inteligentné inovácie v spoločnosti ALFA BIO s.r.o. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady: Výzva na predkladanie ponúk Návrh kúpnej zmluvy Príloha 1. Príloha 2. Príloha 3. Príloha 4. Príloha 5.   VÝZVA NA PREDKLADANIE […]

Vstupný náhľad

LUNTER NOVINY – špeciálne vydanie

Koncom augusta 2015 naša firma čelila podozreniu, že náš produkt – cícerová nátierka bola infikovaná botulotoxínom. Kvalita výrobkov a ochrana našich zákazníkov je pre nás prvoradá a preto sme okamžite pristúpili k stiahnutiu danej šarže a poskytli sme vzorky na expertízu. Analýza nepotvrdila prítomnosť baktérie Clostridium botulinum v neotvorených výrobkoch Alfa Bio a jednoznačne […]