Vstupný náhľad

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Obstarávateľ: ALFA BIO s.r.o.; Názov zákazky: TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE  AUTOMATIZÁCIA SPRACOVANIA TOFU; Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodanie automatizovanej linky na spracovanie tofu podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/290-12e2483883/. […]